Velkommen til

CoolTeam Midt-Norge

Prosjekt

Prosjekt avdelingen i CoolTeam Midt-Norge AS har bred erfaring fra prosjektering, montering og igangsetting av alle typer kuldeanlegg Vårt team gjennomfører prosjekter av alt fra store kjøle og fryselager til små uniter i kiosker og bensinstasjoner. Vi er totalleverandør av kuldeanlegg. Det betyr at vi med egne ansatte gjennomfører alle…

Service

Service avdelingen har bred erfaring fra alle typer kuldeanlegg, våre teknikere har høy kompetanse på alle typer kuldemedier, inkludert naturlige kuldemedier som CO2 og Propan, alle service teknikerne er F-gass sertifisert. Vi håndterer alle anleggs typer fra direkte ekspansjon til store isvannssystemer. Avdelingen arbeider i hovedsak mot dagligvarehandelen, industri segmentet…

Kiosk, Bensin & Servicehandel

KBS avdelingen i CoolTeam Midt-Norge AShar bred erfaring innenfor reparasjon og vedlikehold av mindre kjøle- og fryseinstallasjoner. Våre kunder spenner fra kiosker, bensinstasjoner, kantiner og restauranter, til offentlige institusjoner og sykehus. Vi er autorisert forhandler for Viessmann i Norge og utfører service på alle deres kjøle -og fryseprodukter. Våre serviceteknikere…

UNDER DENNE SEKSJON FINNER DU

Våre siste nyheter

Om oss

CoolTeam Midt-Norge AS er med i en av landets største kuldeentreprenører kjeder, og vi er lokalisert i Trondheim, vårt hovedfokus er kunden og miljøet. Vårt kjerneområdet er prosjektering, bygging, montasje, service og vedlikehold av kjøle- og fryseutstyr, kuldeanlegg, varmepumper og aircondition for det profesjonelle markedet innen handel og industri. Som Viessmann Partner satser vi på å følge opp Viessmanns policy om å være den ledende kunde- og servicefokuserte samarbeidspartner innen kjøl og frys i vårt marked.

CoolTeam Midt-Norge AS er F-gass sertifisert, og har miljø i fokus. Vi har vært med på arbeide med å innføre naturlige kuldemedier, over 95% av våre installasjoner de siste årene er med CO2 som kuldemedie. Vi er derfor meget godt rustet for å tilby slike installasjoner nå som F-gass direktivet skjerpes og de tradisjonelle kuldemediene fases ut.

Vi har totalt 11 ansatte i CoolTeam Midt-Norge AS og er lokalisert i Trondheim

Vi har alltid kunden i hovedfokus og arbeider hardt for å yte god service for våre kunder, vi har derfor til enhver tid service teknikere på 24 timers vaktordning.

Vi er en del av Viessmann Partnerkjede

ET LITE UTVALG AV VÅRE KUNDER