Til våre kunder og leverandører januar 2020

Multi Kulde Midt-Norge AS har skiftet navn til CoolTeam Midt-Norge AS
Vi blir nå en del av IAC Gruppen, sammen med CoolTeam i Oslo, CoolTeam Bergen, Arctic
Kulde og IAC Vestcold

Veien videre
CoolTeam Midt-Norge vil fortsette som før, med samme org. nummer, adresse og
ansatte. Vi vil fortsette samarbeidet med Multi Kulde som tidligere, og dermed ivareta våre felles avtaler for vår region.

Gjennom vår tilknytning til Viessmann partnerkjede, vil vi fremdeles fremstå som en del
av en landsdekkende partnerkjede for Viessmann.

Praktiske konsekvenser
Du som er kunde av eller leverandør til Multi Kulde Midt-Norge AS, trenger bare å endre firmanavn og epostmaler fra @multikulde.no til @ctmn.no

Kunder av og leverandører til Multi Kulde Midt-Norge AS bes endre sine noteringer til:

CoolTeam Midt-Norge AS
Fossegrenda 24
7038 Trondheim
Telefon/vakt: 484 97 430
E-post: post.midtnorge@ctmn.no
Faktura: faktura.midtnorge@ctmn.no
Org.nr. 919 651 415
NYTT Kontonummer: 1506 30 23229
Med vennlig hilsen
CoolTeam Midt-Norge AS


Ann Kristin Martinsen
Daglig leder