Prosjekt avdelingen i CoolTeam Midt-Norge AS har bred erfaring fra prosjektering, montering og igangsetting av alle typer kuldeanlegg

Vårt team gjennomfører prosjekter av alt fra store kjøle og fryselager til små uniter i kiosker og bensinstasjoner.

Vi er totalleverandør av kuldeanlegg. Det betyr at vi med egne ansatte gjennomfører alle fasene i et prosjekt selv, fra befaring til ferdig overlevert sluttprodukt.

Som totalleverandør tilbyr vi komplette løsninger med kuldeanlegg for kjøle og frysedisker samt kjøle og fryserom. Vi ivaretar elektro og rørleggerarbeidene som er tilknyttet leveransen av kuldeanlegget.

I tillegg leveres komplett SD-anlegg for overvåking av kuldeanleggene, og der det er ønskelig tilbyr vi ventilasjon. Alle prosjekter avsluttes med tydelig merking av alle vitale komponenter i anlegget og overlevering av FDV

Etter overlevert sluttprodukt til kunde, tar vår serviceavdeling over driften og oppfølging av anlegget.

Kontakt oss for tilbud på nytt kjøleanlegg.